Stockholms stad: www.stockholm.se

Fastighetsägare i Järva: www.jarvafast.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: www.msb.se

Polisen:: www.polisen.se

Plåtslagarnas riksförbund: www.pvforetagen.se

Svensk Ventilation: www.svenskventilation.se

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund: www.skorstensfejare.se

VVS Företagen: www.vvsforetagen.se

Byggkeramikrådet: www.bkr.se

Måleriföretagen i Sverige: www.maleriforetagen.se

Sveriges Färgfabrikanters Förening: www.sveff.se

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen : www.skvp.se

Takentreprenörerna: www.tib.se

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund: www.slr.se

Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund: www.tradgardsanlaggarna.se

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening: www.bef.nu

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation : www.geotec.se

Golvbranschen, GBR: www.golvbranschen.se

TMF - Trä- och Möbelindustriförbundet: www.tmf.se

Glasbranschföreningen : www.gbf.se

Branschorganisation isoleringsföretag: www.swedisol.se

Sveriges Byggindustrier: www.sverigesbyggindustrier.se

Svensk Våtrumskontroll: www.gvk.se

Säker Vatteninstallation: www.sakervatten.se

Svenska Solskyddsförbundet: www.solskyddsforbundet.se

Svensk Solenergiföreningen: www.svensksolenergi.se

Sveriges Avanti-Borrare Förening: www.avantisystem.se

Elektriska Installatörsorganisationen: www.eio.se

Kvalitetsansvarigas Riksförening: www.karf.se

Sveriges Arkitekter: www.arkitekt.se